Sustav eVisitor od 01.01.2016. – Bitne informacije o izdavanju potrebnih šifri za prijavu i odjavu stranaca MUP-u

Tijekom 2016. godine u suradnji sa MUP-om nastaviti će se suradnja  na  smanjivanju broja obveznih polja koja su potrebna za ispravnu prijavu i odjavu turista.

OBAVEZNA POLJA:

1.       Novosti su da će podaci o mjestu rođenja i adresi prebivališta biti i dalje dio sustava eVisitor, ali kao neobvezatan podatak.
2.       U potpunosti će se ukloniti  podaci o vizi i vrsti vize, datumu važenja vize,  te graničnom prijelazu ulaska i  datumu ulaska u Republiku Hrvatsku.

IZDAVANJE ŠIFRI:
Vezano za prijavu stranca i izdavanje šifri objekata u dogovoru sa MUP-om zaključeno je sljedeće:

KOMERCIJALNI SMJEŠTAJ:
OBVEZNICI:
1.       pružatelji usluga noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost;
2.       pružatelji usluga noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (charter, crusing) usklađivanje eCrew-a sa eVisitorom najkasnije do 31.12.2016.;
3.       pružatelji usluga smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu;

UPUTA:
–          svi obveznici trebaju upisati šifru objekta  koju su do sada koristili u postojećim sustavima (vlastitu, šifru turističke zajednice i sl.)
–          za obveznike koji nemaju šifru,  a za koje je u dosadašnjem načinu rada prijavu vršila turistička zajednica, potrebno ih je uputiti da unesu šifru turističke zajednice u sustav eVisitor prilikom editiranja podataka o objektu.
–          navedeni postupak je privremen. Tijekom 2016. godine će se u dogovoru s MUP-om izdati trajne šifre za sve obveznike registrirane u turističkoj zajednici do kraja 2015. g. – bez odlaska u policijsku postaju.  Za nove objekte smještaja koji će podnositi zahtjev za registraciju u turističkoj zajednici nakon 01.01.2016. godine podnositi će zahtjeve za izdavanje šifri objekta u MUP-u kao i do sad u nadležnoj policijskoj postaji po adresi objekta  

NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ:
OBVEZNICI:
1.       vlasnici kuća i stanova za odmor i za sve osobe koje noće u toj kući ili stanu;
2.       stanovnici turističke općine ili grada koji ima obvezu prijave osoba koje borave u njegovoj kući ili stanu.

UPUTA:
–          šifra za prijavu stranaca MUP-u će biti  kreirana automatski u sustavu eVisitor te je obveznik neće morati samostalno administrirati niti tražiti od MUP-a  tj. turistička zajednica kao i obveznik ne trebaju ništa poduzimati po pitanju ove vrste korisnika.

Zaključno, vjerujemo da će navedeni proces uistinu olakšati rad obveznicima i turističkim zajednicama jer jednom kad se unesu podaci u sustav eVisitor, isti se automatski razmjenjuju sa ostalim dionicima sustava i to sukladno dogovorenim protokolima.