Stav Zajednice obiteljskog turizma HGK o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom cerfificiranju

U vezi javne rasprave o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju, otvorene do 23.10.2015. na službenim web stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (na poveznici), Zajednica obiteljskog turizma pri HGK podnijela je pismeno mišljenje i zauzela jedinstveni stav da u članku 4. stavku (2) Nacrta Pravilnika nema osnove za nametanje obveze posjedovanja energetskog certifikata za apartmane ili kuće za odmor, kao i seoska domaćinstva ili kampove u kojima se pruža usluga smještaja turistima jer je to pitanje regulirano Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti. 

Djelatnost pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ne može se regulirati, odobravati, poništavati ili tumačiti niti jednim drugim zakonom osim Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti. Pružatelji usluga u domaćinstvima i obiteljskom turizmu nisu iznajmljivači jer oni ne iznajmljuju svoj stambeni prostor i za tu uslugu plaćaju porez od 12 %. S obzirom da gosti u objektima pružatelja usluga u domaćinstvu i obiteljskom turizmu ne plaćaju sami režije za svoj boravak, kao što to plaćaju najmoprimci u iznajmljenim stanovima, već to za njih čine domaćini, smatra se da pružatelji usluga u domaćinstivima i obiteljskom turizmu ne trebaju gostima pokazivati energetski certifikat za zgradu ili stan u kojoj kratkotrajno borave, niti njihovi gosti traže na uvid certifikat.

Zajednica obiteljskog turizma pri HGK smatra poželjnim posjedovanje energetskog certifikata radi ulaganja u nova energetska rješenja i kao potencijalnu konkurentsku prednost, no taj certifikat ne može biti predmetom ovog Pravilnika.

Službeni dopis koji je Zajednica obiteljskog turizma pri HGK uputila Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja možete pronaći u pratećim dokumentima desno.