Provedba Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja temeljem Zakona o sanitarnoj inspekciji i Zakona o ograničenju uporabe duhanskih proizvoda u inspekcijskim nadzorima utvrdila je nesukladnosti u vezi s odredbama o zabrani uporabe duhanskih proizvoda u ugostiteljskim objektima.

Nesukladnosti se posebno odnose na ugostiteljske objekte u kojima se uslužuje hrana, a u kojima se gostima omogućuje uporaba duhanskih proizvoda i izvan odobrenih prostora za pušenje.

Zakon o ograničenju uporabe duhanskih proizvoda (članak 14. – 18.) propisuje uvijete koje mora ispunjavati prostor za pušenje. Pušenje nije dopušteno izvan odobrenog prostora za pušenje (u objektima gdje se uslužuje hrana), odnosno prostora za pušenje za koji je utvrđeno rješenjem ministra zdravlja da isti ispunjava sve propisane uvjete. 

Obavijest Ministarstva zdravlja nalazi se u pratećim dokumentima.