Porezna uprava strancima-iznajmljivačima: regulirajte svoj status

Nakon pisanog upita Zajednice obiteljskog turizma pri HGK, upućenog Poreznoj upravi 19. lipnja, vezanog uz porezni tretman nerezidenata – iznajmljivača paušalista u RH, Porezna uprava Ministarstva financija je 6. srpnja na službenoj web stranici objavila sljedeću informaciju:

U Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: RH) osim iznajmljivača koji su državljani RH, nekretnine iznajmljuju i iznajmljivači koji su:

  • državljani drugih država članica Europske unije i država članica Europskog gospodarskog prostora (za potrebe ovog odgovora u daljnjem tekstu: državljani drugih država članica EU) 
  • ostale osobe koje nisu državljani Republike Hrvatske, državljani Europske unije niti državljani država članica Europskog gospodarskog prostora (dalje u tekstu: državljani trećih zemalja)

Iznajmljivači koji su državljani drugih država članica EU ili trećih zemalja mogu obavljati usluge najma nekretnina ili usluge smještaja.

Uslugom najma smatra se kada samo iznajmljuju nekretninu pri čemu ne pružaju uslugu smještaja.

S druge strane, uslugom smještaja smatra se pružanje usluge smještaja u nekretninama, pri čemu se, utvrđujući gospodarsku bit i činjenično stanje, uzimaju u obzir i sljedeći elementi poput kategorizacije, vođenje knjiga gostiju, čišćenje i slično.

Iznajmljivači koji su državljani drugih država članica EU ili trećih zemalja mogu obavljati usluge najma stambenih prostorija i dijelova stana u RH u svrhu stanovanja.

Obzirom da je najam stambenih prostorija i dijelova stana u svrhu stanovanja oslobođen plaćanja PDV-a tada se navedeni iznajmljivači ne moraju u RH registrirati za potrebe PDV-a jer se radi o usluzi koja je oslobođena plaćanja PDV-a. Međutim, u tom slučaju su obvezni plaćati porez na dohodak od imovine.

Prema propisima koji uređuju oporezivanje dohotka u RH, nerezidenti su osobe koje u RH nemaju prebivalište niti uobičajeno boravište.

Izdvojena su područja:                

I. Obveze iznajmljivača – državljana trećih zemalja

II. Obveze iznajmljvača – državljana drugih država članica EU

III. Obveze plaćanja turističke članarine

Cjelovitu informaciju s pratećim obrascima pogledajte ili preuzmite sa službene Internet stranice Porezne uprave Ministarstva financija na LINKU, gdje je ujedno i link na istu informaciju na engleskom jeziku.