Ministarstvo: Dodatak I. Kolektivnog ugovora ugostiteljstva proširuje se na sve ugostiteljske i turističke poslodavce

Obavještavamo vas da je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava donijelo Odluku kako se Dodatak I. o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva, koji je sklopljen 23.10.2015.g. i objavljen u Narodnim novinama broj 121/2015 od 04.11.2015., proširuje na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (“Narodne novine”, 58/2007).

Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana njene objave u „Narodnim novinama“, te će tek od trenutka objave u NN, informacija biti dostupna na mrežnim stranicama Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.

Za poslodavce najvažnije izmjene i dopune Kolektivnog ugovora ugostiteljstva su:

 • Izmjena definicije radnika na koje se ne primjenjuje KUU – radnici s posebnim ovlastima – radnici kojima, zbog posebnosti njihovih poslova, radno vrijeme nije moguće mjeriti ili unaprijed odrediti ili ga radnici određuju samostalno, primjerice: direktora hotela, voditelji poslovnih i organizacijskih jedinica, voditelji službi, radnici sa specijalističkim znanjima i slično (čl.3.)
 • Produžen rok za ispitivanje pritužbe sa četiri na osam dana te se za osobu – povjerenika ne treba tražiti suglasnost Radničkog vijeća (čl.13.)
 • Omogućuje se korištenje dnevnog odmora u zakonom predviđenom najkraćem trajanju od najmanje 8 sati – za punoljetne radnike i na poslovima s izraženom promjenom intenziteta (a ne samo za radnike na sezonskim poslovima, koji se obavljaju u dva navrata tijekom radnog dana) (čl.21.)
 • Trajanje godišnjeg odmora usklađeno sa Zakonom o radu – osnovica za obračun je 20 dana (4 tjedna) uz istovremeno smanjenje broja dana godišnjeg po osnovi radnog staža (za svakih 6 godina 1 dan, a ne za svake 3 godine, te se s osnove složenosti poslova ne ostvaruje pravo na dodatni dan godišnjeg do IV stupnja obrazovanja). Utvrđuje se pravo radnika kojem prestaje radni odnos na razmjeran dio godišnjeg odmora za tu kalendarsku godinu (čl.24.)
 • Omogućuje se drugačije uređenje noćnog rada kolektivnim ugovorom kod poslodavca u smislu ostvarenja prava na dodatak za noćni rad (čl.32.)
 • Preuređen je mehanizam obračuna plaća:
  • osnovica za obračun plaća utvrđena je u fiksnom iznosu od 2.863,08 kn (ne više u ovisnosti o kretanju prosječne plaće u RH – 36 %) i
  • ugovoreni su iznosi najnižih bruto osnovnih plaća za tipične ugostiteljske poslove, razvrstane u 3 razreda s obzirom na složenost istih (čl.29.)
 • Preuređuje se naknada troškova prijevoza te se osim isplate naknade mogu kupiti prijevozne karte radnicima ili osigurati prijevoz na drugi odgovarajući način, kao i Kolektivnim ugovorom kod poslodavca urediti i drugačiji način utvrđivanja naknade troškova prijevoza te se može odrediti minimalna i maksimalna udaljenost za koju radnik ostvaruje ovo pravo (čl.46.)
 • Kolektivni ugovor sklapa se na određeno vrijeme od 2 godine odnosno do 31. prosinca 2017. godine, a predmetni dodatak i ugovorene izmjene i dopune KUU primjenjuju se osmog dana od dana objave u Narodnim Novinama, osim odredbi članka 11. i 12. ovog Dodatka Kolektivnog ugovora ugostiteljstva koje se primjenjuju od 1. siječnja 2016.godine.