Javni poziv Ministarstva turizma za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava

Ministarstvo turizma je objavilo Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa Konkurentnost turističkog gospodarstva, kroz ciljanu potporu ulaganjima u povećanje kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda u destinaciji, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, diversifikaciju ponude, korištenje novih IT i komunikacijskih tehnologija, namijenjenim produljenju sezone, očuvanju radnih mjesta, novom zapošljavanju, rastu i razvoju turističkog gospodarstva. Prijaviti se mogu subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge), fizičke osobe – privatni iznajmljivači.

Program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od četiri mjere:

MJERA A – Povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti 
MJERA A1:
KORISNICI: sve vrste objekata iz skupine „HOTELI“ (hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština (heritage), pansion, turistički apartmani, difuzni hotel, integralni hotel)
SUBJEKTI KOJI MOGU PODNIJETI ZAHTJEV: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge
IZNOS POTPORE: 70.000 – 350.000 KN

MJERA A2:
KORISNICI: „Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj“ (kamp, kamp odmorište, hostel i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj)
SUBJEKTI KOJI MOGU PODNIJETI ZAHTJEV: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge
IZNOS POTPORE: 50.000 – 250.000 KN

MJERA A3:
KORISNICI: seljačko domaćinstvo (OPG koje pruža ugostiteljske i /ili turističke usluge)
SUBJEKTI KOJI MOGU PODNIJETI ZAHTJEV: OPG koje pruža ugostiteljske i /ili turističke usluge te trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge za kušaonice
IZNOS POTPORE: 30.000 – 150.000 KN

MJERA A4:
KORISNICI: objekti u domaćinstvu (soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp u domaćinstvu)
SUBJEKTI KOJI MOGU PODNIJETI ZAHTJEV: Fizičke osobe – privatni iznajmljivači
IZNOS POTPORE: do 40.000 KN

MJERA B – RAZVOJ POSEBNIH OBLIKA TURIZMA
KORISNICI: Subjekti registrirani za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu
SUBJEKTI KOJI MOGU PODNIJETI ZAHTJEV: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge
IZNOS POTPORE: 20.000 – 250.000 KN

MJERA C – SIGURNOST (javno dostupna defibrilacija u ugostiteljskim objektima)
KORISNICI: ugostiteljski objekti (prioritetno: hoteli, kampovi i marine)
SUBJEKTI KOJI MOGU PODNIJETI ZAHTJEV: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge
IZNOS POTPORE: do 25.000 KN

MJERA D – PREPOZNATLJIVOST (plasman otočnih proizvoda kroz turizam)
KORISNICI: hoteli, kampovi, marine, putničke agencije
SUBJEKTI KOJI MOGU PODNIJETI ZAHTJEV: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge
IZNOS POTPORE: do 50.000 KN

 Javni je poziv otvoren do 31.05.2016., a informacije o uvjetima i načinu prijave nalaze se na Internet stranici Ministarstva turizma u rubrici Javni pozivi.